Book Of The Week 2017

Про проект / O projekcie

2017 Грудень - Тиждень 49

Львівська обласна бібліотека для дітей

Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

Школа чарівних тварин

Маргіт Ауер

Переглянути повністю та прокоментувати

Що може бути цікавішим, ніж книжки про чари? Тільки книжки про чарівних тварин!
У новій школі Іді не дуже подобається. Усе змінюється, коли вчителька, міс Корнфілд, відкриває її класові таємницю чарівної зоологічної крамниці. Іда однією з перших отримує чарівну тварину: лиса Раббата, надійного друга, якого їй так не вистачало після переїзду.
Бенні друг теж не завадить. Як би йому хотілося мати поруч дикого хижака! Тоді всі в класі нарешті почнуть сприймати його всерйоз… Але все пішло шкереберть.
Неймовірні пригоди починаються …
Чарівні тварини вміють говорити, надихати, сумувати і звичайно ж допомагати у скрутних ситуаціях. Ну просто як ми! Поринаючи у сюжет книги кожен читач немов стає її частиною, і навіть знаходить відповіді на свої життєві питання.

Magic animals can talk, inspire, get sad and, of course, help in difficult situations. Well, just like us! Plunging into the plot of the book every reader as if becomes part of it, and even finds answers to their vital questions.


Trylika priežasčių kodėl

Jay Asher

Переглянути повністю та прокоментувати

Nepasakysiu, kurioje kasetėje atsiras kiekvienas iš jūsų. Bet nesijaudinkit, jei jau gavot šitą mielą dėželę, vadinasi, anksčiau ar vėliau savo vardą išgirsite... Pažadu!
Juk kam negyvai panelei meluoti?
Klėjus Džensenas, grįžęs iš mokyklos, prie namų slenksčio randa keistą siuntinį. Jį atplėšęs, išima keletą kasečių su Hanos Beiker – savo klasės draugės ir pirmosios meilės – įrašais.
Prieš porą savaičių nusižudžiusios Hanos balsas jam atskleidžia trylika priežasčių, dėl kurių ji nusprendė išeiti iš gyvenimo. Klėjus esąs viena iš jų. Jeigu išklausysiąs visus įrašus, sužinosiąs kodėl.
Klėjus visą naktį klaidžioja po miestą, užsukdamas į Hanos minimas vietas, suvokia jos skausmą, jausmus ir klaidas, be to, sužino nemažai tiesos apie save, kuri jam anaiptol nėra maloni...
Nagrinėdamas priežastis, atvedusias knygos veikėją mokinukę Haną iki savižudybės, autorius teigia mintį, jog „labai svarbu suvokti, kaip mes elgiamės su kitais" ir ar koks mūsų poelgis ar žodis nebus paskutinis lašas kito žmogaus kančių taurėje.
Daug paauglių, perskaitę knygą, Hanos jausmus ir išgyvenimus atpažino kaip savo ir sugebėjo įvardyti jos pačios klaidas, o svarbiausia, nusprendė ieškoti pagalbos, kurios Hana taip ir nesulaukė.


You can’t stop the future.
You can’t rewind the past.
The only way to learn the secret . . . is to press play.
Clay Jensen returns home from school to find a strange package with his name on it lying on his porch. Inside he discovers several cassette tapes recorded by Hannah Baker–his classmate and crush–who committed suicide two weeks earlier. Hannah’s voice tells him that there are thirteen reasons why she decided to end her life. Clay is one of them. If he listens, he’ll find out why.
Clay spends the night crisscrossing his town with Hannah as his guide. He becomes a firsthand witness to Hannah’s pain, and as he follows Hannah’s recorded words throughout his town, what he discovers changes his life forever.


Maresi. Kroniki Czerwonego Klasztoru (Maresi. The Red Abbey Chronicles)

Maria Turtschaninoff

Переглянути повністю та прокоментувати

Gdy nikt nie słyszy kobiety śpiewają o Czerwonym Klasztorze, szepczą o nim w największej tajemnicy. Skrycie pragną, by ich córki do niego dotarły, mimo że droga jest długa i niebezpieczna. Menos to bowiem jedyna oaza kobiet w męskim świecie, w którym nie tylko nie mają żadnych praw, ale nawet i głosu. Miejsce, gdzie można wszystko. Maresi to nowicjuszka, która nie ma jeszcze przypisanej Siostry, choć przebywa na wyspie bardzo długo. Jest ciepła, otwarta, pogodna i nade wszystko kocha naukę. Wiedzie spokojny żywot do czasu pojawienia się nowej koleżanki. Jai jest tajemnicza, przerażona, zamknięta w sobie. Ciągnie się za nią straszna przeszłość, która daje o sobie znać w koszmarach. Czy obawy nowo przybyłej mieszkanki Menos są słuszne? Czy na dziewczętom zagraża niebezpieczeństwo?
„Maresi. Kroniki Czerwonego Klasztoru” to powieść o pięknym miejscu w złym świecie. Wyspie przypominającej arkadię, gdzie nauka przeplata się z zabawą i obowiązkami. Rzeczywistości, w której dziewczęta uczą się pomagać, troszczyć o innych, budować lepszy świat. To nie typowa przygodówka przepełniona magią, ale książka o tym, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, że mimo marzeń, czasem trzeba podjąć trudną decyzję, która może zmienić los wielu osób. W końcu to historia o stawianiu czoła swoim lękom i przyjaźni, będącej tak skomplikowaną, jak nasze powołanie życiowe. Ciekawa, oryginalna, dająca do myślenia i wartościowa.

When no one can hear them, women sing and secretly whisper about the Red Abbey. They want their daughters to reach it, even though the road is long and dangerous. Menos is the only women's sanctuary in a men's world, where they have no rights and no voice. It's a place where everything is allowed. Maresi is a novice who doesn't yet have a Sister assigned to her, despite the fact that she's been on the island for a very long time. She's a warm, friendly and cheerful girl who loves science. She lives a quiet life but only until the appearance of a new colleague. Jai is mysterious, frightened and withdrawn. She obviously had a troubled past and she relives it in her nightmares. Is the new girl right? Are they all in great danger?
"Maresi. The Red Abbey Chronicles" is a novel about beautiful place in a evil world. An island similar to arcadia, where science and duties intertwine with fun. Reality in which girls learn to care about others and to build a better world. It's not a typical adventure story who flares with magic. It's a book about responsibility for others and the hard decisions we sometimes have to make, despite of our dreams… The kind of decision that can change the life of many. In the end it's also a story about facing our fears and keeping friendship as complicated as our life vocation. Interesting, original, thought-provoking and valuable.