Book Of The Week 2017

Про проект / O projekcie

2017 Листопад - Тиждень 46

Kłamca i szpieg (Liar & Spy)

Rebecca Stead

Kiedy wydawca pisze na okładce: „nie przewidzisz zakończenia”, włącza mi się tryb detektywa i zaczynam czytać ze zdwojoną uwagą. Ostatecznie zakończenie „Kłamcy i szpiega” odgadłam w połowie, co jednak w niczym nie umniejszyło przyjemności z lektury… Zacznijmy jednak od początku.
Georges przeprowadza się z rodzicami z domu do mieszkania w bloku. Jego tata stracił pracę i teraz próbuje zdobywać zlecenia – jest architektem – na własną rękę. Mamy ciągle nie ma w domu, bierze dodatkowe dyżury pielęgniarskie w szpitalu. Kiedy go poznajemy, Georges jest wyraźnie przygnębiony, a sytuacji nie poprawia brak przyjaciół i złośliwe uwagi szkolnych prześladowców. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy Georges znajduje w piwnicy bloku kartkę: ZEBRANIE KLUBU SZPIEGÓW. Jego tata dla żartu dopisuje na niej pytanie KIEDY? Pojawia się odpowiedź: 1:30. Georges przychodzi o podanej godzinie i w ten sposób poznaje swojego sąsiada Safera oraz jego sympatyczną, choć ekscentryczną rodzinę. Daje się również wciągnąć w lekcje szpiegostwa, których udziela mu Safer.
„Kłamca i szpieg” to zabawna opowieść o poważnych sprawach – o kłamstwach, które tworzymy po to, by nie zwariować i o stawianiu czoła prawdzie. Inteligentna rozrywka na najwyższym poziomie.

When the publisher writes on the back of the cover „you won’t guess the ending”, my surveillance mode turns on and I start to read with the upmost attention. All in all I have half predicted the ending of the “Liar & Spy” but it didn’t made the reading any less enjoyable… Let’s start at the beginning, shall we?
Georges moves with his parents from a house to a flat. His dad has lost his job and now is trying to get contracts – he’s an architect – on his own. Mother is not around, taking additional nurse shifts at the hospital. When we meet him, Georges is clearly depressed. Lack of friends and mean commentaries from the school bullies aren’t making the situation easier. It all starts to change when Georges finds a note in the cellar: CLUB OF SPIES MEETING. His dad makes a joke and writes a question on the note: WHEN? Soon the answer appears: 1:30. Georges comes on the right hour and meets his neighbour Safer and his nice, although a bit eccentric family. Safer begins to give him spy lessons.
“Liar & Spy” is a funny story about serious matters – about the lies that we create to keep our sanity and about facing the truth. The highest level of an Intelligent entertainment.