Book Of The Week 2017

Про проект / O projekcie

2017 Листопад - Тиждень 48

Dachołazy (Rooftoppers)

Katherine Rundell

Sophie została znaleziona na morzu. Unosiła się na falach w futerale na wiolonczelę, pośród szczątków statku Queen Mary. Z wody wyłowił ją Charles Maxim, ekscentryczny naukowiec, który bez chwili wahania zdecydował, że się nią zaopiekuje. Jego metody wychowawcze nie spotykają się jednak z aprobatą panny Eliot, opiekunki społecznej, która składa w domu Charlesa i Sophie regularne wizyty. Kto to widział, aby dziesięcioletnia dziewczynka nosiła SPODNIE?! Aby uczyła się w domu bez użycia tablicy?! I żeby nikt nie zadbał o to, by nabrała trochę ogłady?! W końcu Charles dostaje list z zawiadomieniem, że za kilka dni Sophie przeniesiona do sierocińca św. Katarzyny. Rozpacz i miłość popychają ich do ucieczki. Celem zostaje Paryż - wiedzie tam jedyne wspomnienie Sophie o matce i jej uparte przekonanie, że kobieta również przeżyła katastrofę statku.
Powyższy opis zdecydowanie nie oddaje wielkiego uroku Dachołazów. Powieść zabiera nas do niesamowitego świata paryskich dachów, do skoków ponad ulicami, do spacerów po linach i do przyjaźni z dziećmi, które ten podniebny świat zamieszkują. Katherine Rundell udało się stworzyć klimatyczną, wzruszającą i pokrzepiającą opowieść o wytrwałości w dążeniu do celu. Jak powiedział Charles: "Nigdy nie przekreślaj niemożliwego".
Sophie was found at sea. She was floating on the waves in a cello case, among the remains of the Queen Mary ship. She was rescued by Charles Maxim, an eccentric scientist, who decided without hesitation that he will take care of her. His educational methods, however, are not being approved by miss Eliot, a social worker who regularly visits Charles and Sophie. Who would have thought that a ten-year-old girl would wear TROUSERS?! That she would be taught at home without a blackboard?! And nobody cares that she lacks civility! Finally Charles receives a letter of notice. In a few days Sophie will be transferred to the St. Katherine orphanage. Despair and love make them flee. The target is Paris - Sophie's single memory of her mother leads there, and her strong belief that the woman had survived the shipwreck.
The above description doesn't reflect the magnificent charm of Rooftoppers. The novel takes us to the incredible world of Parisian roofs, jumps above the streets, walks on the line and to friendship with children who lives high above the earth. Katherine Rundell has managed to create a climatic, touching and inspiring story about persistence in goal striving. Like Charles once said: "never ignore an impossible".