Book Of The Week 2017

Про проект / O projekcie

2017 Грудень - Тиждень 49

Maresi. Kroniki Czerwonego Klasztoru (Maresi. The Red Abbey Chronicles)

Maria Turtschaninoff

Gdy nikt nie słyszy kobiety śpiewają o Czerwonym Klasztorze, szepczą o nim w największej tajemnicy. Skrycie pragną, by ich córki do niego dotarły, mimo że droga jest długa i niebezpieczna. Menos to bowiem jedyna oaza kobiet w męskim świecie, w którym nie tylko nie mają żadnych praw, ale nawet i głosu. Miejsce, gdzie można wszystko. Maresi to nowicjuszka, która nie ma jeszcze przypisanej Siostry, choć przebywa na wyspie bardzo długo. Jest ciepła, otwarta, pogodna i nade wszystko kocha naukę. Wiedzie spokojny żywot do czasu pojawienia się nowej koleżanki. Jai jest tajemnicza, przerażona, zamknięta w sobie. Ciągnie się za nią straszna przeszłość, która daje o sobie znać w koszmarach. Czy obawy nowo przybyłej mieszkanki Menos są słuszne? Czy na dziewczętom zagraża niebezpieczeństwo?
„Maresi. Kroniki Czerwonego Klasztoru” to powieść o pięknym miejscu w złym świecie. Wyspie przypominającej arkadię, gdzie nauka przeplata się z zabawą i obowiązkami. Rzeczywistości, w której dziewczęta uczą się pomagać, troszczyć o innych, budować lepszy świat. To nie typowa przygodówka przepełniona magią, ale książka o tym, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, że mimo marzeń, czasem trzeba podjąć trudną decyzję, która może zmienić los wielu osób. W końcu to historia o stawianiu czoła swoim lękom i przyjaźni, będącej tak skomplikowaną, jak nasze powołanie życiowe. Ciekawa, oryginalna, dająca do myślenia i wartościowa.

When no one can hear them, women sing and secretly whisper about the Red Abbey. They want their daughters to reach it, even though the road is long and dangerous. Menos is the only women's sanctuary in a men's world, where they have no rights and no voice. It's a place where everything is allowed. Maresi is a novice who doesn't yet have a Sister assigned to her, despite the fact that she's been on the island for a very long time. She's a warm, friendly and cheerful girl who loves science. She lives a quiet life but only until the appearance of a new colleague. Jai is mysterious, frightened and withdrawn. She obviously had a troubled past and she relives it in her nightmares. Is the new girl right? Are they all in great danger?
"Maresi. The Red Abbey Chronicles" is a novel about beautiful place in a evil world. An island similar to arcadia, where science and duties intertwine with fun. Reality in which girls learn to care about others and to build a better world. It's not a typical adventure story who flares with magic. It's a book about responsibility for others and the hard decisions we sometimes have to make, despite of our dreams… The kind of decision that can change the life of many. In the end it's also a story about facing our fears and keeping friendship as complicated as our life vocation. Interesting, original, thought-provoking and valuable.